Històries de la mà esquerra

18,50

Un cafeter al·lucinat, un miner adúlter, un tramviaire nostàlgic; un coix pervers, un patró memorable, un ateu fervorós; uns vells excitats, un esmolet ingenu, un forner dramaturg; un artista de circ, una assemblea de sants, una cursa entre morts; un taüt navegant, un carter minuciós, un oncle moribund… i fins i tot el cap d’un aristòcrata francès del divuit: Històries de la mà esquerra és el llibre que inaugura la carrera literària de Jesús Moncada, però la veritat és que no s’assembla gaire a un llibre primerenc.

Històries de la mà esquerra