Política de privadesa

Responsable del tractament CLUB EDITOR 1959 S.L
(D’ara en endavant “Club Editor”).
+INFO
Finalitat del tractamentComunicació entre les parts, respondre i donar suport a les consultes que ens formuli, proporcionar suport tècnic per resoldre les incidències, respondre les teves peticions sobre edicions de llibres, etc.. +INFO
LegitimacióLa base legal que legitima el tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat de gestionar una relació contractual o similar. +INFO
DestinatarisNo transferim dades a tercers, excepte a autoritats reguladores o de tercers titulars d’acord amb les lleis aplicables. +INFO
  DretsAccés, rectificació i cancel·lació de les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional. +INFO
Més informacióCondicions d’ús:

Avís legal
Política de privacitat
Política de Cookies

Identitat i adreça de responsable tractament

El titular i Responsable del Tractament en els termes de la Normativa De Protecció de Dades aplicables, y en concret, el Reglament 2016/679 Europeu de protecció de dades de caràcter Personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)., Es el CLUB EDITOR 1959 S.L. (en endavant, el “Club Editor”), domicili social al C/ COVES D’EN CIMANY, 2., C.P. 08032 Barcelona NIF B58871229 Telèfon. +34 93 832 25 93.

Protecció de dades personals d’acord amb la normativa aplicable

Club Editor, com responsable d’aquesta pàgina web d’acord amb les disposicions del RGPD i la LOPDGDD, la resta de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI-CE) ha implementat polítiques, mitjans i procediments tècnics organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personals.

Processament de dades i confidencialitat

Club Editor informarà sempre sobre quines dades son necessàries pel compliment de les finalitats que es detallen més endavant. Tots els qui intervenen en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui han estat comunicades sota la corresponent autorització atorgada expressament per a vostè, estan obligades a no violar el secret professional i han d’adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques y organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personals, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats , sostraccions, modificacions il·lícites i/o pèrdua de dades i per procurar el nivell corresponent de la seguretat dels tractaments realitzats per Club Editor segons la naturalesa de les dades facilitades per vostè a través d’aquesta pàgina web.

Tanmateix, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles o inexpugnables, per això, Club Editor no es fa responsable d’aquestes pràctiques o de les seves conseqüències, en particular, de la presència de virus o altres elements o dels danys que puguin derivar-se de la presència de virus, la connexió o la descàrrega per a vostè de continguts des de la pàgina web que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (hardware y software).

Dades personals

Fan referència a qualsevol informació o dades que poden fer possible la identificació directa (per exemple, el seu nom o cognom) o indirectament (per exemple, el seu DNI). Les dades personals inclouen informació com ara correu electrònic/direccions postals particulars/mòbil i contingut generat pel usuari. Això també podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o l’adreça MAC del dispositiu mòbil, així com la informació que obtenim a través de la nostra Política de Cookies.

Recollida de dades personals i finalitat del tractament

Club Editor tractarà les dades de l’usuari, manual i/o de forma automatitzada, per les següents finalitats específiques:

Enviar periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, notícies i esdeveniments relacionats amb la nostra activitat professional, llevat que s’indiqui lo contrario o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.

Enviar periòdicament informació comercial o promocional relacionada amb el sector d’edició del llibre i de valor afegit pels usuaris finals, llevat que s’expressi lo contrari per l’usuari o s’oposi o revoqui el seu consentiment.

Elaborar un perfil comercial de l’usuari i dur a terme accions comercials ajustades al mateix, fent servir les seves dades derivades de la gestió dels productes adquirits (navegació dades, hàbits d’accés, trànsit), llevat que s’indiqui lo contrari per part de l’usuari, s’oposi o revoqui el seu consentiment.

Fer informes estadístics anònims sobre els hàbits d’accés i l’activitat que realitzen els usuaris de la Lloc web.

Base per a la legitimació del tractament

Club Editor pot tractar les seves dades personals basades en qualsevol de les següents bases legals: (A) quan ha donat el seu consentiment; (B) la subscripció a la Newsletter basada en el consentiment que es sol·licita de forma prèvia al titular de les dades mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat; (C) quan sigui necessari complir amb les obligacions legals i reglamentaris del Club Editor i (D) segons sigui necessari pel compliment d’un contracte del que vostè és part.

Destinataris

En funció de les finalitats per les quals es recull la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

Personal autoritzat del Club Editor o els seus representants, actuant en nom del Club Editor, subjectes a les lleis de protecció dades que resultin d’aplicació;

Autoritats reguladores o altres tercers titulars d’acord amb les lleis aplicables;

Tercers (proveïdors de serveis IT que processen informació, servidors d’allotjaments, manteniment, suport de base de dades, software i aplicacions, com encarregats de tractament de dades, sota les instruccions del Club Editor). Tot això després de dur a terme les mesures necessàries per garantir que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables.

Proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i recolzament a les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre Vostè, no vendrem ni divulgarem a tercers ninguna informació o dada personal que hagi proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-lo directa o indirectament.

Exercici de drets

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, podrà preguntar al Club Editor si està tractant les seves dades i en cas afirmatiu, accedir-hi.

Dret a sol·licitar la rectificació, si les dades són inexactes, o completar les dades que tenim incompletes.

Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades. Dret a sol·licitar la limitació del tractament: en aquest cas només conservarem les dades per l’exercici o per la defensa en cas de reclamació.

Dret d’oposició de tractament: el Club Editor deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de seguir sent tractades per raons legítimes o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per una altre responsable del tractament, el Club Editor li facilitarà el trasllat de les seves dades al nou responsable.

El dret a no estar subjecte a una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si ha donat el consentiment per alguna finalitat especifica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que aquesta acció afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

En qualsevol cas, en el moment que l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades a la seva conte, així com la informació i continguts que integrin el seu perfil es cancel·laran. En el cas que l’usuari exerceix el dret de supressió sobre les dades necessàries per tal que el Club Editor pugui prestar els serveis del lloc web, el club Editor es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari, procedint a donar-se de baixa, renunciant a qualsevol dret de reclamació.

Per exercir els seus drets, fins i tot per fer una reclamació en cas que es consideri que el Club Editor està tractant les dades inadequadament, haurà d’enviar una comunicació per escrit al domicili social del Club Editor o a l’adreça de correu electrònic info@clubeditor.cat incloent en ambdós casos la fotocòpia del seu DNI o altre document d’identificació equivalent.

La Agència Espanyola de protecció de dades

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referenciats en el punt anterior dirigint-se a la web oficial de l’Agència Espanyola de protecció de dades (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php).

Reclamació a l’Autoritat de Control: si vostè considera que el Club Editor està tractant les seves dades personals de manera inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions a la Agència de Protecció de Dades Espanyola.

Xarxes socials

Club Editor té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les que és Responsable del Tractament en relació amb les dades publicades pel Club Editor. En concret, són les següents:

Facebook: https://www.facebook.com/ClubEditor
Twitter: https://twitter.com/mariabohigassal
Instagram: https://www.instagram.com/elclubeditor/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOItRVpWGYfzBF1oiENNrzQ

El Club Editor tractarà les seves dades en cada xarxa social, segons la normativa establerta per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es realitzi manifestació en contrari des del Club Editor, podrem informar als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments i altres temes relacionats, incloent-hi l’atenció al seguidor, pels canals que ofereix la xarxa social a l’efecte.

El Club Editor no extraurà les dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari doni el seu exprés consentiment.

Categoria especial dades personals

No recollirem ni processarem dades personals especialment sensibles o incloses en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que els mateixos les hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals es refereixen a informació relativa a la raça o ètnia, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de caràcter similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètrica pels fins exclusius d’identificació d’una persona física, les dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

Política sobre ús infantil

Aquesta pàgina Web no està dissenyada ni dirigida a menors de catorze (14) anys, sense autorització legal dels pares o tutors. En aquest sentit, no recollirem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han enviat dades de caràcter personal sense el seu consentiment, es pot comunicar  amb nosaltres escrivint a info@clubeditor.cat.

Màrqueting directe

No utilitzarem dades personals dels usuaris per a finalitats de màrqueting directes sense el seu consentiment explícit i previ.

Si en qualsevol moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional del Club Editor, pot, sense cost i sense haver de donar justificació, donar-se de baixa de les campanyes de màrqueting directe i oposar-se al tractament futur de les seves dades personals per a aquestes finalitats enviant un correu electrònic a info@clubeditor.cat o mitjançant la pulsació del “opt-out” (donar-se de baixa) en l’assumpte del correu electrònic. També podeu utilitzar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part de Club Editor.

Tingui en compte que fins i tot si decideix no subscriure’s o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o Newsletter, podem seguir necessitant contactar amb vostè en referència amb la informació d’indole no comercial important, per exemple com és la solució de problemes, detecció i prevenció d’errors o en general per complir amb l’Avís Legal i/o termes i condicions de la pàgina web, així com qualsevol comunicació que sigui necessària per complir amb les nostres obligacions legals.

Automatització de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, incloent la elaboració de perfils (profiling), llevat que explícitament ens hagi autoritzat per fer-ho. En aquest cas, li informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com les conseqüències del significat i les conseqüències previstes del referenciat tractament.

Enllaços a altres llocs web

En la pàgina Web del Club Editor hi ha enllaços a altres webs que considerem potencialment útils i informatives per a vostè. No obstant, tingui present que no avalem o recomanem el contingut ni els serveis d’aquestes pàgines webs, ni som responsables de la política de privacitat de les referenciades pàgines webs. Us recomanem que tingui cura i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta política de privacitat només és aplicable a les dades que recull i/o tracta el Club Editor.

Modificacions i integritat de la nostra política de privacitat

Només utilitzarem les seves dades personals segons el que s’estableix en la política de privacitat que estigui vigent en el moment en que vàrem recavar les seves dades de caràcter personal. El Club Editor es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta política de privacitat, publicant aquests canvis en la nostra pàgina web, pel que li recomanem que ho visiti cada vegada que accedeixi a la política de privacitat. Si en algun moment decidim utilitzar les dades personals de manera diferent al que va ser establert en el moment de la seva obtenció, li comunicarem per correu electrònic, sempre i quan disposem del mateix. En aquest moment li oferirem la possibilitat d’autoritzar l’ús o divulgació de les dades personals que ens va facilitar abans de la modificació de la política de privacitat.

En el cas que qualsevol clàusula d’aquesta política de privacitat fos nul·la o es considerés nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, preservant la seva vigència i validesa, d’acord amb la normativa vigent d’aplicació en cada moment.